ห้องภาพท้องฟ้า

ดาวพฤหัส4ทุ่ม

ดาวพฤหัส4ทุ่ม

ถ่ายภาพโดย : ด.ช.อภิสิทธิ์ ตั้งตรงสุนทร (long_Dino@hotmail.com)

สถานที่ :

วัน/เวลา : 10/11/54 22.00น.

blackberry