ห้องภาพท้องฟ้า

ไฟป่าหน้าหนาวและหมู่ดาวสุนัขใหญ่ ที่ดอยพระฌาน

ไฟป่าหน้าหนาวและหมู่ดาวสุนัขใหญ่ ที่ดอยพระฌาน

ถ่ายภาพโดย : พรชัย ฐานวงศ์ (pjsamana@gmail.com)

สถานที่ :

วัน/เวลา : 16 ก.พ. 2554 01:01 น.

CAnon PowerShot SX110 IS, 15 วินาที, f/2.8, ISO400, 6mm.