ห้องภาพท้องฟ้า

Moon Eclipse (Tau)

Moon Eclipse (Tau)

ถ่ายภาพโดย : ด.ช. ธนกร ค้าของ (meen1226@hotmail.com)

สถานที่ : บางพลัด กรุงเทพ

วัน/เวลา : 10 ธันวาคม 2554

Konosmotor 130, Samsung ES30 58x