ห้องภาพท้องฟ้า

ดาวศุกร์เคียงคู่ดาวพฤหัสบดีเหนือท้องฟ้าลพบุรี

ดาวศุกร์เคียงคู่ดาวพฤหัสบดีเหนือท้องฟ้าลพบุรี

ถ่ายภาพโดย : สุรพล เขียวหวาน

สถานที่ : ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วัน/เวลา : 19.07 น.

Canon EOS 550D, ISO 200 f/4.5