ห้องภาพท้องฟ้า

หอดูดาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ เขื่อนจุฬาภรณ์ จ.ชัยภูมิ

หอดูดาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ เขื่อนจุฬาภรณ์ จ.ชัยภูมิ

ถ่ายภาพโดย : นายธีธัช กันยุบล (tee.proton@gmail.com)

สถานที่ : หอดูดาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ เขื่อนจุฬาภรณ์ จ.ชัยภูมิ

วัน/เวลา : 22 มกราคม 2555 เวลา 00:15 น.

กล้อง Canon EOS 1100D, ISO6400, f/3.5, 30 seconds 58mm Diameterlenz มีโอกาสได้ถ่ายภาพนี้เพราะเข้าค่ายดูดาวฤดูหนาวครั้งที่ 4 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น