ห้องภาพท้องฟ้า

ทางช้างเผือกที่วัดพระธาตุดอยพระฌาน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

ทางช้างเผือกที่วัดพระธาตุดอยพระฌาน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

ถ่ายภาพโดย : ปิยพงษ์ สมณะ (pjsamana@gmail.com)

สถานที่ : ดอยพระฌาน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

วัน/เวลา : 15 พฤษภาคม 2555 02:36

Nikon D5100, 18 มม. f/5, 30 วินาที