ห้องภาพท้องฟ้า

สุริยุปราคาบางส่วน 9 มีนาคม 2559

สุริยุปราคาบางส่วน 9 มีนาคม 2559

ถ่ายภาพโดย : อภิเชษฐ์ หงษา (apichet.rs110@gmail.com)

สถานที่ : อ.เมือง จ.นครราชสีมา

วัน/เวลา : 9 มีนาคม 2559 07:39 น.

Canon EOS 700D f/5.6, 1/20 วินาที, ISO 100 ถ่ายผ่านแผ่นกรองแสงชนิดพิเศษ (แว่นสุริยะ ของสมาคมดาราศาสตร์ไทย)