ห้องภาพท้องฟ้า

ชุดภาพ 11 ภาพ ปรากฏการณ์สุริยุปราคา 9 มีนาคม 2559

ชุดภาพ 11 ภาพ ปรากฏการณ์สุริยุปราคา 9 มีนาคม 2559

ถ่ายภาพโดย : ธีธัช กันยุบล (tee.proton@gmail.com)

สถานที่ : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, จังหวัด ขอนแก่น, ประเทศไทย, 209 meter above sea level

วัน/เวลา : 9 มีนาคม 2559

Canon EOS 1100D, Focal length: 55 mm, Lens diameter: 58 mm, ISO speed: 200 to 1600 (ปรับตามสภาพอากาศ) ใช้ฟิล์มเอกซเรย์แบบดำสนิททั่วทั้งแผ่นประกบซ้อนกัน 2 ชั้น สภาพอากาศ: มีเมฆบาง กระจายอยู่ในท้องฟ้าเป็นบริเวณเล็กน้อย แสงอาทิตย์สามารถส่องผ่านเมฆได้