ห้องภาพท้องฟ้า

กล้องดูดาว kdob 4.5 นิ้ว‏

กล้องดูดาว kdob 4.5 นิ้ว‏

ถ่ายภาพโดย : เริงชัย ศรีแก้ว (roengchaiwin@gmail.com)

สถานที่ : พหลโยธิน 48 กรุงเทพ

วัน/เวลา : 9 มีนาคม 2559

กล้องถ่ายภาพ iphon5 ใช้กระจกเชื่อมโลหะกรองแสง (เปลี่ยนโทนสี)