ห้องภาพท้องฟ้า

สุริยุปราคา กทม

สุริยุปราคา กทม

ถ่ายภาพโดย : บุญรอด อริยะพรรณีกุล (boonroda@gmail.com)

สถานที่ : กรุงเทพ

วัน/เวลา : 9 มีนาคม 2559

Canon 650D, Canon 18-135mm IS STM , F3.5-5.6, f/5.6, 1 วินาที, ใช้ Film สำหรับมอง ดวงอาทิตย์ มาเป็น Filter