ห้องภาพท้องฟ้า

สุริยุปราคาบางส่วน 9 มีนาคม 2559

สุริยุปราคาบางส่วน 9 มีนาคม 2559

ถ่ายภาพโดย : อภิชาติ ศรีพุ่ม (ratigo41@gmail.com)

สถานที่ : บ้านสบกก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

วัน/เวลา : 9 มีนาคม 2559 6:54 น.

Nikon D90, 300mm. f/13, 1/1250 วินาที, ISO 360 6.54am สภาพอากาศมีหมอกปกคลุมพื้นที่