ห้องภาพท้องฟ้า

สุริยุปราคา ที่ทวาย

สุริยุปราคา ที่ทวาย

ถ่ายภาพโดย : ไพศาล ช่วงฉ่ำ (บางทราย) (paisal@loxinfo.co.th)

สถานที่ : Starmoo Camp, Dawei, Myanmar

วัน/เวลา : 9 มีนาคม 2559 07:03:59

Nikon D5100, 300 mm. 1/250 วินาที f/13, ISO 100