ห้องภาพท้องฟ้า

สุริยุปราคาเต็มดวง อินโดนีเซีย 9 มีนาคม 2016

สุริยุปราคาเต็มดวง อินโดนีเซีย 9 มีนาคม 2016

ถ่ายภาพโดย : วิษณุ เอื้อชูเกียรติ

สถานที่ : เกาะเบลิตุง อินโดนีเซีย

วัน/เวลา : 9 มีนาคม 2559