ห้องภาพท้องฟ้า

สุริยุปราคาเต็มดวงที่เกาะเบลิตุง หลังสัมผัสที่ 2 สรรพคราส

สุริยุปราคาเต็มดวงที่เกาะเบลิตุง หลังสัมผัสที่ 2 สรรพคราส

ถ่ายภาพโดย : วิษณุ เอื้อชูเกียรติ

สถานที่ : เกาะเบลิตุง อินโดนีเซีย

วัน/เวลา : วันที่ 9 มีนาคม 2559 07:23:01

Olympus E-M1, 1/1250 S, ISO 200