ห้องภาพท้องฟ้า

Jupiter

Jupiter

ถ่ายภาพโดย : ปฏิพล แช่มสกุล (chae6091@hotmail.com)

สถานที่ : จ.สระบุรี

วัน/เวลา : 26 เมษายน 2559

William Optics GTF81 + QHY5L CCD + Barrow Lens 3x ยืนบนเมาส์ Atlas EQ-G บันทึกเป็น VDO จำนวน 3000 เฟรม และ ไช้ Registax 6.0 ทำเป็น 1 ภาพนิ่ง เก็บรายระเอียดที่ Photoshop CS