ห้องภาพท้องฟ้า

M8

M8

ถ่ายภาพโดย : ปฏิพล แช่มสกุล

สถานที่ : อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

วัน/เวลา : 10 เมษายน 2559

William Optics GTF81 + QHY8 CCD, Atlas EQ-G, ถ่ายเป็นภาพนิ่งจำนวน 10 นาทีจำนวน 12 ภาพ ,,, 12 Light ,, 3 Darkframe นำไปสแต็กที่ DeepSky Stacker เวลาถ่ายภาพรวม 120 นาที