ห้องภาพท้องฟ้า

ดวงจันทร์เสี้ยว ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 5

ดวงจันทร์เสี้ยว ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 5

ถ่ายภาพโดย : ปุณณวิช คงพิทักษ์สกุล (punnavit.k.pk@gmail.com)

สถานที่ : หน้าสมาคมดาราศาสตร์ไทย อาคาร 4 ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพฯ

วัน/เวลา : 10 เมษายน 2559 20.30 น.

Samsung Note 5, Camera FV-5 App, Fotorus, สภาพท้องฟ้า: ท้องฟ้าใส มีเมฆปานกลาง ลมแรง