ห้องภาพท้องฟ้า

M44 Beehive Cluster

M44 Beehive Cluster

ถ่ายภาพโดย : ชยพล พานิชเลิศ (oncraft@hotmail.com)

สถานที่ : โรงเรียนบ้านกุดโง้ง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

วัน/เวลา : 17 มกราคม 2559

Canon 700D ผ่านกล้องหักเหแสง Vixen ed80sf ความยาว 600mm F/7.5 บนเมาท์ Orion Atlas 80 นาที ถ่ายภาพละ 5 นาทีจำนวน 16 ภาพ แล้วนำมา Stack รวมกับ Dark, Flat, Bias Frame ด้วยโปรแกรม Deep Sky Stacker แล้วนำภาพที่ได้จากการ Stack มาโพรเซสด้วย Photoshop