ห้องภาพท้องฟ้า

Venus, Saturn and the Milkyway

Venus, Saturn and the Milkyway

ถ่ายภาพโดย : ดร.ยอดธง รอดแก้ว

สถานที่ : ดอยเสมอดาว อุทยานแห่งชาติศรีน่าน ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 18.375989 100.827563

วัน/เวลา : 29 ตุลาคม 2559 18.57

Sony A5100, Lens: SEL24F18Z Carl Zeiss 24mm, Filter: Kenko 77mm Pro1D Pro Softon Type-A Multi-Coated Mount: vixen polarie star tracker ISO 3200 24mm f/1.8 10.0 sec Software: Adobe Lightroom CC