ห้องภาพท้องฟ้า

the North Star

the North Star

ถ่ายภาพโดย : ยอดธง

สถานที่ : ดอยเสมอดาว อุทยานแห่งชาติศรีน่าน ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 18.375989 100.827563

วัน/เวลา : วันที่ 29 ตุลาคม 2559 เวลา 22.30น. อุณหภูมิ 22องศา

Compose Images: 64 ภาพ 50mm f/1.8 25sec ISO-3200 รวมเวลาของภาพ 26นาที รวมเวลาบันทึกภาพประมาณ 1 ชม. Camera: Sony A5100 Lens: SEL24F18Z Carl Zeiss 24mm Filter: Star-4 Mount: n/a Software: Adobe Lightroom CC