ห้องภาพท้องฟ้า

ดาวเคียงเดือน

ดาวเคียงเดือน

ถ่ายภาพโดย : กมล แย้มอุทัย (kamonyam@yahoo.com)

สถานที่ :

วัน/เวลา : 18.30-19.30 น. 2 มกราคม 2560

พระจันทร์ ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 2 ใกล้ดาวศุกร์ที่สดใส ถ่ายด้วยกล้อง Canon G1X ถ่ายระบบแมลนวล ความเร็วชัดเตอร์สปีด 1/4 วินาที F 5.8