ห้องภาพท้องฟ้า

สุริยุปราคาบางส่วน 26 ธันวาคม 2562

สุริยุปราคาบางส่วน 26 ธันวาคม 2562

ถ่ายภาพโดย : วิมุติ วสะหลาย (wimut@hotmail.com)

สถานที่ : อ.เมือง จ.ระยอง

วัน/เวลา : 26 ธันวาคม 2562 10:55 น.

Canon EOS 60d, EF 400/5.6L, 1/1250 วินาที f/7.1 ISO 200, ฟิลเตอร์ ND 3.8