ห้องภาพท้องฟ้า

ดาวเคราะห์ชุมนุม

ดาวเคราะห์ชุมนุม

ถ่ายภาพโดย : นายธีรพงศ์ พุฒพิมาย

สถานที่ : อ.พิมาย

วัน/เวลา : 28 เมษายน 2565

ถ่ายด้วย Samsung a72 /iso640/s8/MFลากสุดภูเขา/WB4100k