ห้องภาพท้องฟ้า

ดาวเคียงเดือน

ดาวเคียงเดือน

ถ่ายภาพโดย : กมล แย้มอุทัย (kamonyam0000@gmail.comOk)

สถานที่ : อาคารบ้านประชานิเวศน์ 1 ลาดยาว จตุจักร กทม.

วัน/เวลา : 25 พ.ค.2565 เวลา 05.15 น.

กล้อง Canon PowerShot G1X iso1,600 Shutter Speed 1.6 วินาที หน้ากล้อง F 11