ห้องภาพท้องฟ้า

ดาว(ศุกร์)เคียงเดือน(พระจันทร์)

ดาว(ศุกร์)เคียงเดือน(พระจันทร์)

ถ่ายภาพโดย : กมล แย้มอุทัย (kamonyam0000@gmail.com)

สถานที่ : อาคารบ้านประชานิเวศน์ 1 ลาดยาว จตุจักร กทม.

วัน/เวลา : 04.48 น. 27 พ.ค.2565

กล้อง Canon PowerShot G1X iso1,600 Shutter Speed 1 วินาที หน้ากล้อง F 11