ห้องภาพท้องฟ้า

จันทรุปราคา 2565

จันทรุปราคา 2565

ถ่ายภาพโดย : ศุภธิดา วงษ์อนันต์และปิยาภัทร เรืองเนตร (paniwad.s@kkumail.com)

สถานที่ : หาดหิน 100 ไร่

วัน/เวลา : 8 พฤศจิกายน 2565

ภาพถ่ายจันทรุปราคาในคืนวันลอยกระทง 8 พฤษภาคม 2565 ณ หาดหิน 100 ไร่ อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี ในช่วงหัวค่ำถึงช่วงที่ดวงจันทร์ออกจากเงามืดของโลก