ห้องภาพท้องฟ้า

ดาวพุธที่พิษณุโลก

ดาวพุธที่พิษณุโลก

ถ่ายภาพโดย : ปนิวัตร เส้นเกษ (paniwad.s@kkumail.com)

สถานที่ : ปตท.วังทองขาเข้า อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

วัน/เวลา : 22 ธันวาคม 2565, 18:18

ภาพถ่ายดาวพุธในช่วงที่มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์ไปทางตะวันออกมากที่สุดในรอบปีซึ่งปรากฏเด่นในช่วงหัวค่ำทางทิศตะวันตกเหนือทิวทัศน์ทุ่งกว้างและตาลโตนด