ห้องภาพท้องฟ้า

สามเหลี่ยมฤดูหนาว

สามเหลี่ยมฤดูหนาว

ถ่ายภาพโดย : วิมุติ วสะหลาย (wimut@hotmail.com)

สถานที่ : อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น

วัน/เวลา : 14 มกราคม 2566 23:42

Canon EOS 7D Mark II, ISO 3200, EF-S10-22mm., f/8, f/830 วินาที