ห้องภาพท้องฟ้า

planet conjunction

planet conjunction

ถ่ายภาพโดย : ปนิวัตร เส้นเกษ (paniwad.s@kkumail.com)

สถานที่ : หาดหิน 100 ไร่ ต.สำโรง อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี

วัน/เวลา : 2 มีนาคม 2566 20:19

ภาพดาวพฤหัสบดีปรากฏใกล้กับดาวศุกร์ Canon EOS M50 ISO 1250 SS 13 sec F 3.5