ห้องภาพท้องฟ้า

ลำดับการเกิดสุริยุปราคาที่เชียงใหม่ 15 ม.ค. 2553

ลำดับการเกิดสุริยุปราคาที่เชียงใหม่ 15 ม.ค. 2553

ถ่ายภาพโดย : พงศธร กิจเวช (อัฐ) (lovethisman123@yahoo.com)

สถานที่ : สนามรักบี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วัน/เวลา : 15 มกราคม 2553

Canon PowerShot SX 10 IS, 100 mm., ISO 100, f/8, 1/8 - 1/15 วินาที (ประกอบด้วย 5 ภาพ บางภาพใช้ 1/8 บางภาพใช้ 1/15) ถ่ายผ่านแว่นสุริยะของสมาคมดาราศาสตร์ไทย