ถ่ายทอดสด ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์ : 6 มิถุนายน 2555 ถ่ายทอดสด ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์ : 6 มิถุนายน 2555

สมาคมดาราศาสตร์ไทยร่วมกับโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จัดกิจกรรมและถ่ายทอดสดปรากฏการณ์ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์ วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2555 จากบริเวณสนามหน้าตึกบัญชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เขาชะโงก จังหวัดนครนายก

หน้าแรก ภาพถ่ายกิจกรรม ภาพถ่ายปรากฏการณ์ • ภาพถ่ายและกิจกรรมในต่างประเทศ

ดาวศุกร์อยู่ที่ขอบดวงอาทิตย์ จากนิวยอร์ก (Seth Wenig/AP) เด็ก ๆ ใช้แผ่นกรองแสงดูดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์ในอินเดีย (Rajesh Kumar Singh/AP) ดวงอาทิตย์บนฉากรับภาพ (Colin Goudie)

ภาพถ่ายจากยานเอสดีโอ ขณะดาวศุกร์เคลื่อนเข้ามาในดวงอาทิตย์ เมื่อเริ่มปรากฏการณ์ในวันที่ 6 มิถุนายน 2555 (ภาพ - NASA/SDO)
ภาพถ่ายจากยานโซโฮ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2555 เห็นดาวศุกร์ปรากฏทางทิศตะวันออกของดวงอาทิตย์ ดาวศุกร์จะเคลื่อนเข้าใกล้ดวงอาทิตย์มากขึ้น จนผ่านหน้าดวงอาทิตย์ในวันที่ 6 มิถุนายน 2555 (ภาพ - SOHO/ESA/NASA)

รายละเอียดเพิ่มเติม