> หน้ากิจกรรม > รายละเอียดดาราศาสตร์สัญจร ณ ผาแต้ม > ห้องภาพ

ฝนดาวจากฟ้า พร่างพราวเต็มฟ้า ที่ผาแต้ม
ดาราศาสตร์ฺสัญจร ณ ผาแต้ม
11 - 13 สิงหาคม 2550