สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ปฏิทินกิจกรรม

พ.ศ. 2567

พ.ศ. 2566

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2564

.

พ.ศ. 2563

.

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

  พ.ศ. 2557

  พ.ศ. 2556

   พ.ศ. 2555

    พ.ศ. 2554

     พ.ศ. 2553

      พ.ศ. 2552

       พ.ศ. 2551

        พ.ศ. 2550

         • ดาราศาสตร์สัญจร ณ วัดมกุฏคีรีวัน อ.ปากช่อง จ.สระบุรี
          วันที่ 14 ธันวาคม 2550 (รายละเอียดโครงการ/ ห้องภาพ)
         • การรับผู้แทนเข้าร่วมแข่งขัน IOAA ณ สนามบินสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ
          วันที่ 9 ธันวาคม 2550 (ห้องภาพ)
         • ดาราศาสตร์สัญจร ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่
          วันที่ 7-9 ธันวาคม 2550 (รายละเอียดโครงการ / ห้องภาพ)
         • ค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ค่าย 1 ปีการศึกษา 2550 ณ สมาคมดาราศาสตร์ไทย
          วันที่ 9-19 ตุลาคม 2550 (รายละเอียดโครงการ / ห้องภาพ)
         • ดาราศาสตร์สัญจร ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์เจ็ดคด - โป่งก้อนเส้า จังหวัดสระบุรี
          วันที่ 13-14 ตุลาคม 2550 (รายละเอียดโครงการ / ห้องภาพ)
         • การเดินทางกลับของผู้แทนดาราศาสตร์โอลิมปิก ที่เข้าร่วมการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิก IAO ณ สนามบินสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ
          วันที่ 9 ตุลาคม 2550 (ห้องภาพ)
         • โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ดาราศาสตร์สำหรับสื่อมวลชน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศเจ็ดคด - โป่งก้อนเส้า จังหวัดสระบุรี
          วันที่ 15-16 กันยายน 2550 (รายละเอียดโครงการ / ห้องภาพ)
         • ดาราศาสตร์สัญจร ณ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม จังหวัดอุบลราชธาณี
          วันที่ 11-13 สิหาคม 2550 (รายละเอียดโครงการ / ห้องภาพ)
         • การส่งผู้แทนเข้าร่วมแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิก ระดับชาติ ครั้งที่ 4
          ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
          วันที่ 9-15 พฤศภาคม 2550 (ห้องภาพ)
         • ชมสุริยุปราคา ณ บริเวณหน้าวังสราญรมย์ กรุงเทพมหานคร
          วันที่ 19 มีนาคม 2550 (ห้องภาพ)

         พ.ศ. 2549

          • ดาราศาสตร์สัญจร ณ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม จังหวัดอุบลราชธานี
           วันที่ 20-22 ตุลาคม 2549 ( รายละเอียดโครงการ / ห้องภาพ)
          • โรงเรียนสาธิตจุฬา ฝ่ายมัธยม เชิญบรรยายค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ ณ จุดกางเต็นท์บริเวณน้ำตกห้วยขมิ้นใหญ อุทยานแห่งชาติทับลาน จังหวัดปราจีณบุรี
           วันที่ 27 มกราคม 2549 (ห้องภาพ 1 / 2)

          พ.ศ. 2548

           • ดาราศาสตร์สัญจร ณ จุดกางเต็นท์บริเวณน้ำตกห้วยขมิ้นใหญ่ อุทยานแห่งชาติทับลาน จังหวัดปราจีณบุรี
            วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2548 (รายละเอียดโครงการ / ห้องภาพ)
           • ส่งผู้แทนเข้าแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิก ณ ประเทศจีน
            วันที่ 25 ตุลาคม 2548 (ห้องภาพ)
           • ดาราศาสตร์สัญจร ณ จุดกางเต็นท์บริเวณน้ำตกห้วยขมิ้นใหญ่ อุทยานแห่งชาติทับลาน จังหวัดปราจีณบุรี
            วันที่ 12-13 สิงหาคม 2548 (ห้องภาพ)

           พ.ศ. 2547

            • ดาราศาสตร์สัญจร ณ อุทยานแห่งชาติภูเรือ จังหวัดเลย
             วันที่ 11-13 ธันวาคม 2547 ( ห้องภาพ 1 / 2)
            • ดาราศาสตร์สัญจร ณ จุดกางเต็นท์บริเวณน้ำตกห้วยขมิ้นใหญ่ อุทยานแห่งชาติทับลาน จังหวัดปราจีณบุรี
             วันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2547 (ห้องภาพ)
            • ดาราศาสตร์สัญจร ณ อุทยานแห่งชาติลานสาง จังหวัดตาก
             วันที่ 16-18 มกราคม 2547 (ห้องภาพ)
            • เชิญบรรยายค่ายอาสาพัฒนา ม.ราชภัฎสวนดุสิต ณ จังหวัดขอนแก่น
             วันที่ 9 มกราคม 2547 (ห้องภาพ)

            พ.ศ. 2546

             • กิจกรรมชมดาวเสาร์ ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร
              วันที่ 31 ธันวาคม 2546 (ห้องภาพ)
             • กิจกรรมดาวพุธผ่านหน้าดวงอาทิตย์ ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
              วันที่ 7 พฤษภาคม 2546 (ห้องภาพ)

             พ.ศ. 2545

              • ดาราศาสตร์สัญจร ณ อุทยานแห่งชาติภูเรือ จังหวัดเลย
               วันที่ 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2545 (ห้องภาพ)

              ดาวน์โหลด

              เกี่ยวกับกิจกรรม