สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ปฏิทินกิจกรรม

พ.ศ. 2566

  พ.ศ. 2565

  พ.ศ. 2564

  .

  พ.ศ. 2563

  .

  พ.ศ. 2562

  พ.ศ. 2561

  พ.ศ. 2560

  พ.ศ. 2559

  พ.ศ. 2558

   พ.ศ. 2557

   พ.ศ. 2556

    พ.ศ. 2555

     พ.ศ. 2554

      พ.ศ. 2553

       พ.ศ. 2552

        พ.ศ. 2551

         พ.ศ. 2550

          • ดาราศาสตร์สัญจร ณ วัดมกุฏคีรีวัน อ.ปากช่อง จ.สระบุรี
           วันที่ 14 ธันวาคม 2550 (รายละเอียดโครงการ/ ห้องภาพ)
          • การรับผู้แทนเข้าร่วมแข่งขัน IOAA ณ สนามบินสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ
           วันที่ 9 ธันวาคม 2550 (ห้องภาพ)
          • ดาราศาสตร์สัญจร ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่
           วันที่ 7-9 ธันวาคม 2550 (รายละเอียดโครงการ / ห้องภาพ)
          • ค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ค่าย 1 ปีการศึกษา 2550 ณ สมาคมดาราศาสตร์ไทย
           วันที่ 9-19 ตุลาคม 2550 (รายละเอียดโครงการ / ห้องภาพ)
          • ดาราศาสตร์สัญจร ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์เจ็ดคด - โป่งก้อนเส้า จังหวัดสระบุรี
           วันที่ 13-14 ตุลาคม 2550 (รายละเอียดโครงการ / ห้องภาพ)
          • การเดินทางกลับของผู้แทนดาราศาสตร์โอลิมปิก ที่เข้าร่วมการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิก IAO ณ สนามบินสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ
           วันที่ 9 ตุลาคม 2550 (ห้องภาพ)
          • โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ดาราศาสตร์สำหรับสื่อมวลชน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศเจ็ดคด - โป่งก้อนเส้า จังหวัดสระบุรี
           วันที่ 15-16 กันยายน 2550 (รายละเอียดโครงการ / ห้องภาพ)
          • ดาราศาสตร์สัญจร ณ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม จังหวัดอุบลราชธาณี
           วันที่ 11-13 สิหาคม 2550 (รายละเอียดโครงการ / ห้องภาพ)
          • การส่งผู้แทนเข้าร่วมแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิก ระดับชาติ ครั้งที่ 4
           ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
           วันที่ 9-15 พฤศภาคม 2550 (ห้องภาพ)
          • ชมสุริยุปราคา ณ บริเวณหน้าวังสราญรมย์ กรุงเทพมหานคร
           วันที่ 19 มีนาคม 2550 (ห้องภาพ)

          พ.ศ. 2549

           • ดาราศาสตร์สัญจร ณ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม จังหวัดอุบลราชธานี
            วันที่ 20-22 ตุลาคม 2549 ( รายละเอียดโครงการ / ห้องภาพ)
           • โรงเรียนสาธิตจุฬา ฝ่ายมัธยม เชิญบรรยายค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ ณ จุดกางเต็นท์บริเวณน้ำตกห้วยขมิ้นใหญ อุทยานแห่งชาติทับลาน จังหวัดปราจีณบุรี
            วันที่ 27 มกราคม 2549 (ห้องภาพ 1 / 2)

           พ.ศ. 2548

            • ดาราศาสตร์สัญจร ณ จุดกางเต็นท์บริเวณน้ำตกห้วยขมิ้นใหญ่ อุทยานแห่งชาติทับลาน จังหวัดปราจีณบุรี
             วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2548 (รายละเอียดโครงการ / ห้องภาพ)
            • ส่งผู้แทนเข้าแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิก ณ ประเทศจีน
             วันที่ 25 ตุลาคม 2548 (ห้องภาพ)
            • ดาราศาสตร์สัญจร ณ จุดกางเต็นท์บริเวณน้ำตกห้วยขมิ้นใหญ่ อุทยานแห่งชาติทับลาน จังหวัดปราจีณบุรี
             วันที่ 12-13 สิงหาคม 2548 (ห้องภาพ)

            พ.ศ. 2547

             • ดาราศาสตร์สัญจร ณ อุทยานแห่งชาติภูเรือ จังหวัดเลย
              วันที่ 11-13 ธันวาคม 2547 ( ห้องภาพ 1 / 2)
             • ดาราศาสตร์สัญจร ณ จุดกางเต็นท์บริเวณน้ำตกห้วยขมิ้นใหญ่ อุทยานแห่งชาติทับลาน จังหวัดปราจีณบุรี
              วันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2547 (ห้องภาพ)
             • ดาราศาสตร์สัญจร ณ อุทยานแห่งชาติลานสาง จังหวัดตาก
              วันที่ 16-18 มกราคม 2547 (ห้องภาพ)
             • เชิญบรรยายค่ายอาสาพัฒนา ม.ราชภัฎสวนดุสิต ณ จังหวัดขอนแก่น
              วันที่ 9 มกราคม 2547 (ห้องภาพ)

             พ.ศ. 2546

              • กิจกรรมชมดาวเสาร์ ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร
               วันที่ 31 ธันวาคม 2546 (ห้องภาพ)
              • กิจกรรมดาวพุธผ่านหน้าดวงอาทิตย์ ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
               วันที่ 7 พฤษภาคม 2546 (ห้องภาพ)

              พ.ศ. 2545

               • ดาราศาสตร์สัญจร ณ อุทยานแห่งชาติภูเรือ จังหวัดเลย
                วันที่ 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2545 (ห้องภาพ)

               ดาวน์โหลด

               เกี่ยวกับกิจกรรม