> หน้ากิจกรรม > รายละเอียดกิจกรรมดาราศาสตร์สัญจร ณ เจ็ดคด > ห้องภาพ


ดาราศาสตร์สัญจร

ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์เจ็ดคด – โป่งก้อนเส้า

13 - 14 ตุลาคม 2550


ดูดาวศุกร์กันครับ

คลิกที่ภาพเพื่อขยายภาพ
คลิกที่ภาพเพื่อขยายภาพ


คลิกที่ภาพเพื่อขยายภาพ