ภาพกิจกรรมดาราศาสตร์สัญจร ชมฝนดาวตกสิงโต 17-18 พฤศจิกายน 2552

12 ธันวาคม 2552