กิจกรรมเดือนมีนาคม 2552

เรียน ท่านสมาชิกสมาคมดาราศาสตร์ไทยทุกท่าน

สมาคมดาราศาสตร์ไทยเรียนเชิญท่านสมาชิกและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม บรรยายพิเศษรายเดือน ประจำเดือนมีนาคม 2552 ในวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2552 เวลา 15.30 - 21.00 น. ณ บริเวณสมาคมดาราศาสตร์ไทย ชั้น 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (อาคาร 4) เอกมัย กรุงเทพมหานคร โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

ท่านจะได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ อาทิ

ช่วงบ่าย 16.00 - 17.00 น.

  • สนทนาในหัวข้อ วันวิษุวัต (Equinox)

ช่วงหัวค่ำ 18.00 - 21.00 น.

  • ทำความรู้จักกลุ่มดาวฤดูหนาว
  • สังเกตวัตถุท้องฟ้า เช่น ดาวศุกร์ ดาวเสาร์ กระจุกดาวลูกไก่ เนบิวลานายพราน ผ่านกล้องโทรทรรศน์

หมายเหตุ กิจกรรมดูดาวช่วงหัวค่ำอาจมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสภาพท้องฟ้าในขณะนั้น