กิจกรรมเดือนเมษายน 2552

เรื่อง ยกเลิกกิจกรรมรวมพลคนรักดาวครั้งที่ 2 วันที่ 18 เมษายน 2552
เรียน สมาชิกที่จะเข้าร่วมกิจกรรม และอาสาสมัครช่วยงานทุกท่าน

เนื่องจากในขณะนี้ (14 เมษายน 2552) สถานการณ์บ้านเมืองอยู่ในภาวะไม่ปรกติ และรัฐบาลได้ประกาศ พรก.ฉุกเฉินร้ายแรงในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ประกอบกับมีการก่อการจลาจลในเมืองหลวงหลายจุด

ด้วยความห่วงใยในชีวิตและทรัพย์สินของสมาชิก และทีมงานอาสาสมัครทุกท่านที่จะมาช่วยงานกิจกรรมรวมพลคนรักดาว ครั้งที่ 2 ในวันที่ 18 เมษายน ที่จะถึงนี้ เพื่อเป็นการไม่ประมาท สมาคมดาราศาสตร์ไทย ขอประกาศยกเลิกกิจกรรมในวันที่ 18 เมษายน 2552

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

สมาคมดาราศาสตร์ไทย
14 เมษายน 2552