กิจกรรมเดือนเมษายน 2552

เรียน ท่านสมาชิกสมาคมดาราศาสตร์ไทยทุกท่าน

สมาคมดาราศาสตร์ไทยเรียนเชิญท่านสมาชิกและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม บรรยายพิเศษรายเดือน ประจำเดือนเมษายน 2552 ในวันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2552 เวลา 16:00 - 21:00 น. ณ บริเวณสมาคมดาราศาสตร์ไทย ชั้น 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (อาคาร 4) เอกมัย กรุงเทพมหานคร โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

ท่านจะได้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ

ช่วงบ่าย 17:00 - 18:00 น.

  • เรียนรู้การบอกตำแหน่งวัตถุบนท้องฟ้า และการใช้แผนที่ฟ้า

ช่วงหัวค่ำ 18.00 - 21.00 น.

  • ชมปรากฎการณ์แสงวาบจากดาวเทียม
  • ทำความรู้จักกลุ่มดาวที่มองเห็นได้ ในเดือนเมษายน
  • สังเกตวัตถุท้องฟ้า อาทิ ดาวพุธ ดาวเสาร์ เนบิวลา และกระจุกดาว ผ่านกล้องโทรทรรศน์

หมายเหตุ กิจกรรมดูดาวช่วงหัวค่ำอาจมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสภาพท้องฟ้าในขณะนั้น