กิจกรรมเดือนพฤษภาคม 2552

เรียน ท่านสมาชิกสมาคมดาราศาสตร์ไทยทุกท่าน

สมาคมดาราศาสตร์ไทยเรียนเชิญท่านสมาชิกและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม บรรยายพิเศษรายเดือน ประจำเดือนพฤษภาคม 2552 ในวันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2552 เวลา 15.00 - 20.30 น. ณ บริเวณสมาคมดาราศาสตร์ไทย ชั้น 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (อาคาร 4) เอกมัย กรุงเทพมหานคร โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

ภายในงาน ท่านจะได้พบกิจกรรมอันหลากหลาย อาทิ

ช่วงบ่าย

  • 15:00 - 15:30 น. ลงทะเบียน
  • 15:30 - 16:15 น. ประดิษฐ์อุปกรณ์สำหรับดูดวงอาทิตย์
  • 16:15 - 18:00 น. ทำความรู้จักกับ "ดวงอาทิตย์... ดาวฤกษ์ที่ปรากฏใหญ่ที่สุด"

ช่วงหัวค่ำ

  • 19:00 - 19:30 น. การดูดาวเบื้องต้น
  • 19:30 - 20:00 น. สำรวจท้องฟ้ายามราตรีด้วยแผนที่ฟ้า
  • 20:00 - 20:30 น. สังเกตดาวเสาร์ผ่านกล้องโทรทรรศน์

หมายเหตุ กำหนดการบางส่วน อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม และสภาพท้องฟ้าในขณะนั้น