กิจกรรมเดือนมิถุนายน 2552

เรียน ท่านสมาชิกสมาคมดาราศาสตร์ไทย

สมาคมดาราศาสตร์ไทยขอเรียนเชิญท่านสมาชิกและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม บรรยายพิเศษรายเดือน (รวมพลคนรักดาว) ประจำเดือนมิถุนายน 2552 ในวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2552 เวลา 17:30 - 20:00 น. ณ สมาคมดาราศาสตร์ไทย ชั้น 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (อาคาร 4) เอกมัย กรุงเทพมหานคร โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

ท่านจะได้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ

กำหนดการ

ช่วงเย็น 17:30 - 18:30 น.

  • บรรยายพิเศษ "เมื่อดาวเสาร์แหวนหาย"

ช่วงหัวค่ำ 18:30 - 20:00 น.

  • ทำความรู้จักกลุ่มดาวช่วงหัวค่ำเดือนมิถุนายน 2552
  • สังเกตวัตถุท้องฟ้า เช่น ดาวเสาร์ และกระจุกดาวผ่านกล้องโทรทรรศน์

หมายเหตุ

  1. ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังบรรยายเวลา 17.00-17.30 น. ในช่วงเย็น หรือ 18.30 น. เป็นต้นไป ในช่วงหัวค่ำ
  2. กิจกรรมดูดาวช่วงหัวค่ำอาจมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสภาพท้องฟ้าในขณะนั้น (กำหนดการบางช่วง)