กิจกรรมเดือนสิงหาคม 2552

ปรับปรุงเมื่อ: 3 สิงหาคม 2552 พรชัย อมรศรีจิรทร
เรียน ท่านสมาชิกสมาคมดาราศาสตร์ไทย

สมาคมดาราศาสตร์ไทยขอเรียนเชิญท่านสมาชิกและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม บรรยายพิเศษรายเดือน (รวมพลคนรักดาว) ประจำเดือนสิงหาคม 2552 ในวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2552 เวลา 16.00 - 20.30 น. ณ สมาคมดาราศาสตร์ไทย ชั้น 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (อาคาร 4) เอกมัย กรุงเทพมหานคร โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2552 นักดาราศาสตร์ได้ตรวจพบร่องรอยบนดาวพฤหัสบดี เหมือนถูกวัตถุขนาดใหญ่เช่นดาวเคราะห์น้อย หรือดาวหาง พุ่งเข้าชนที่ผิวของดาวพฤหัสบดี และในขณะนี้ รอยชนดังกล่าว ค่อย ๆ ขยายใหญ่ขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อสังเกตผ่านกล้องดูดาวขนาดเล็กบนโลก ซึ่งปรากฏการณ์ดังกล่าว เป็นปรากฏการณ์ที่หาชมได้ยากเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นสิ่งที่คำนวณล่วงหน้าไม่ได้ ครั้งสุดท้ายที่คนบนโลกมีโอกาสได้ชมกันคือ เมื่อครั้งดาวหางชูเมคเกอร์-เลวี่ 9 พุ่งเข้าชนดาวพฤหัสบดีเมื่อ 15 ปีที่แล้ว สมาคมดาราศาสตร์ไทยโดยคุณปณัฐพงศ์ จันทรวัฒนาวณิช และคุณสมาพร ติญญนนท์ จะนำท่านเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์โดยให้ความรู้แก่ท่านว่า ปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นได้อย่างไร และจะนำท่านชมดาวพฤหัสบดีผ่านกล้องดูดาวเพื่อให้ท่านได้เห็นร่องรอยการถูกชนได้ด้วยตาของท่านเอง

ดาวพฤหัสบดีถูกชน

และเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 ที่ผ่านมา ได้เกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวง สังเกตเห็นได้ในหลายประเทศ ซึ่งในปรากฏการณ์ครั้งนี้ อาจารย์อารี สวัสดี อุปนายกสมาคมดาราศาสตร์ไทย และกรรมการบริหารสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้เดินทางไปสังเกตสุริยุปราคาเต็มดวงที่เมืองจินซาน สาธารณรัฐประชาชนจีน คณะของสมาคมดาราศาสตร์ไทย และคณะของคุณวิษณุ เอื้อชูเกียรติ ได้เดินทางไปสังเกตปรากฏการณ์ที่เมืองเจียซิง และเมืองหางโจว ตามลำดับ โดยอาจารย์อารี สวัสดี คุณวิษณุ เอื้อชูเกียรติ และคุณพรชัย อมรศรีจิรทร จะเป็นผู้มาถ่ายทอดประสบการณ์การสังเกตปรากฏการณ์อันน่าประทับใจแก่ท่านสมาชิก ทั้งจากคำบอกเล่า ภาพถ่าย และวิดีโอ


ส่งท้ายกิจกรรมพิเศษสุด นำท่านเข้าชมการแสดงเรื่อง "สิ่งมหัศจรรย์แห่งจักรวาล" ที่โดมฉายดาวท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ หลังจากนั้นหากท้องฟ้าปลอดโปร่ง ท่านจะได้เห็นร่องรอยดาวพฤหัสบดีถูกชนผ่านกล้องดูดาวด้วยตาของท่านเอง

กำหนดการ

(ช่วงที่ 1)

  • 15.45 น. ลงทะเบียน
  • 16.00 - 16.45 น. ดาวพฤหัสบดีถูกชน วิทยากร คุณปณัฐพงศ์ จันทรวัฒนาวณิช และคุณสมาพร ติญญนนท์
  • 16.45 - 17.15 น. สรรพคราส เซี่ยงไฮ้ วิทยากร อาจารย์อารี สวัสดี
  • 17:15 - 17.45 น. เล่าประสบการณ์ชมสุริยุปราคาที่เซี่ยงไฮ้ โดยคุณวิษณุ เอื้อชูเกียรติ และคุณพรชัย อมรศรีจิรทร

(ช่วงที่ 2)

  • 18.00 - 19.00 น. ชมการแสดงเรื่อง "สิ่งมหัศจรรย์แห่งจักรวาล" ที่โดมฉายดาว อาคารท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ

(ช่วงที่ 3)

  • 19.00 - 20.30 น. ร่วมส่องกล้องดูดาว ดูร่องรอยดาวพฤหัสบดีถูกชนด้วยตาท่านเอง

หมายเหตุ

  • กิจกรรมช่วงที่ 2 หากคนร่วมกิจกรรมน้อย อาจยกเลิกการแสดงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • กิจกรรมดูดาวช่วงหัวค่ำ (ช่วงที่ 3) อาจมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสภาพท้องฟ้าในขณะนั้น