กิจกรรมเดือนกันยายน 2552

12 กันยายน 2552
เรียน ท่านสมาชิกสมาคมดาราศาสตร์ไทย

สมาคมดาราศาสตร์ไทยขอเรียนเชิญท่านสมาชิกและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม บรรยายพิเศษรายเดือน (รวมพลคนรักดาว) ประจำเดือนกันยายน 2552 ในวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2552 เวลา 16:00 - 20:00 น. ณ สมาคมดาราศาสตร์ไทย ชั้น 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (อาคาร 4) เอกมัย กรุงเทพมหานคร โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

ทุก ๆ ช่วงฤดูหนาวตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ สมาคมฯ ขอเชิญชวนท่านสมาชิกเตรียมตัวดูดาว ฤดูหนาว ซึ่งมีเคล็ดลับในการเลือกสถานที่ ช่วงเวลาที่เหมาะสม วิธีการดู การใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นเช่น การใช้แผนที่ฟ้า เพื่อนำไปสู่การล่ากลุ่มดาวในบริเวณทางช้างเผือก การใช้กล้องสองตาตามหากระจุกดาว กาแล็กซี อีกทั้งเตรียมความพร้อมดูฝนดาวตกสิงโตในเดือนพฤศจิกายนและหวังเป็นอย่างยิ่งท้องฟ้าเปิดให้มองเห็นแถบเมฆ และดวงจันทร์ของดาวพฤหัสบดีผ่านกล้องโทรทรรศน์ในวันเสาร์ที่ 19 กันยายนนี้

กำหนดการ

(ช่วงที่ 1)

 • 15:45 น. ลงทะเบียน
 • 16:00 - 17:15 น. การเตรียมตัวดูดาวฤดูหนาว
  - นำชมสถานที่ดูดาว ธรรมชาติสวยงามฟ้าใส ณ สถานที่ต่างๆ ในประเทศไทย
  - การนำเสนอเคล็ดลับการใช้แผนที่ฟ้านำสู่การดูดาวด้วยตัวเอง
  - การใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อความสุขและเพลิดเพลินในการดูดาว เช่น กล้องสองตา
  - ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่ต้องติดตามในช่วงฤดูหนาว
  วิทยากร : คุณกวี สุขะตุงคะ และคุณสมาพร ติญญนนท์
 • 17:15 - 17:45 น. เตรียมความพร้อมดูฝนดาวตกสิงโต (Leonids) วิทยากร : อาจารย์ประพีร์ วิราพร นายกสมาคมดาราศาสตร์ไทย

(ช่วงที่ 2)

 • 18:00 - 19:00 น. ชมการแสดงเรื่อง "สิ่งมหัศจรรย์แห่งจักรวาล" โดมฉายดาว รอบทิศทาง 360 องศา อาคารท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ

(ช่วงที่ 3)

 • 19:00 - 20:00 น. ส่องกล้องดูดาว แถบเมฆและดวงจันทร์ของดาวพฤหัสบดี
  อย่าลืม : วันที่ 19 เดือน 9 ค.ศ. 2009 เวลา 19.00 น. ร่วมกันส่องกล้องดูดาวพฤหัสบดี : ดาวเคราะห์ยักษ์แห่งระบบสุริยะ

หมายเหตุ : กิจกรรมดูดาวช่วงหัวค่ำ (ช่วงที่ 3) อาจมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสภาพท้องฟ้าในขณะนั้น