กิจกรรมเดือนมกราคม 2554

พรชัย รังษีธนะไพศาล15 มกราคม 2554

กิจกรรมรายเดือนมกราคมนี้ กำหนดจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษขึ้นวันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2554 ตรงกับแรม 3 ค่ำ ใช้ชื่อว่า "ชาวฟ้า ตามล่าหาดาวยูเรนัส"

ชาวฟ้า ตามล่าหาดาวยูเรนัส
วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2554

กำหนดการ

 • 15:00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมที่ หน้าห้องสมาคมดาราศาสตร์ไทย ชั้น 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) ถนนสุขุมวิท พระโขนง คลองเตย กรุงเทพฯ
 • 16:00 น. บรรยายเรื่อง "ดาวเคราะห็เพื่อนบ้านดวงที่ 7 ดาวยูเรนัส"
  วิทยากรบรรยายโดย นายณัฐนันท์ ตันติวัสดาการ
  นักเรียนเหรียญทอง ฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ
 • 16:30 น. บรรยายเรื่อง " ZOONIVERSE แยกประเภทของดาราจักร และพบวัตถุประหลาดที่ไม่เคยพบเห็น"
  วิทยากรบรรยายโดย นายวิษณุ เอื้อชูเกียรติ
  กรรมการวิชาการสมาคมดาราศาสตร์ไทย
 • 17:00 น. กิจกรรมพิเศษ ประกอบโมเดลกระดาษ ดาวเสาร์ เป็นของขวัญปีใหญ่สำหรับผู้ที่มาร่วมกิจกรรมทุกท่าน
  วิทยากรโดย นายพรชัย รังษีธนะไพศาล
  กรรมการบริหารสมาคมดาราศาสตร์ไทย
 • 18:00 น. ตั้งกล้องโทรทรรศน์หลายกล้อง ชมดาวพฤหัสบดีพร้อมดวงจันทร์ใหญ่ 4 ดวง และร่วมกันตามล่าหาดาวยูเรนัส ซึ่งดาวยูเรนัสไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า และมีโอกาสน้อยมากที่จะได้เห็น (โดยเฉพาะดูดาวกลางกรุง)
 • 20:00 น. ปิดกิจกรรม
โมเดลดาวเสาร์

หมายเหตุ - ผู้ที่ประสงค์จะมาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ กรุณาโทรแจ้งมาที่สมาคมฯ ด้วยครับ เพราะโมเดลดาวเสาร์มีจำนวนจำกัด

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

สมาคมดาราศาสตร์ไทย 928 ชั้น 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ถนนสุขุมวิท (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ โทร. 02-381-7409 -10