กิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์ 2554

พรชัย รังษีธนะไพศาล6 กุมภาพันธ์ 2554

รวมพลชาวฟ้า เสวนาดวงจันทร์ หันไปหาดาวคู่
วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2554

กำหนดการ

 • เวลา 15.30 น. - ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมที่หน้าห้องสมาคมดาราศาสตร์ไทย
 • เวลา 16.00 น. - บรรยายเรื่อง "ระบบดาวคู่ Binary star"
  วิทยากรบรรยายโดย คุณพรชัย อมรศรีจิรทร
  กรรมการบริหารสมาคมดาราศาสตร์ไทย
 • เวลา 16.30 น. - บรรยายเรื่อง "ดวงจันทร์ The Moon"
  วิทยากรบรรยายโดย คุณวิษณุ เอื้อชูเกียรติ
  กรรมการวิชาการสมาคมดาราศาสตร์ไทย
 • เวลา 17.00 น. - ชมภาพยนตร์สารคดี เรื่อง "ดวงจันทร์ในระบบสุริยะ (Moon < 140)"
 • เวลา 17.25 น. - เสวนาถาม - ตอบดาราศาสตร์
 • เวลา 18.00 น. - ตั้งกล้องโทรทรรศน์ชมพื้นผิวดวงจันทร์ ขึ้น 9 ค่ำ, ชมดาวพฤหัสบดีและดวงจันทร์บริวาร 4 ดวงใหญ่ ชมแหล่งกำเนิดดวงดาว เนบิวลาสว่างใหญ่ Orion Nebula (M42), ตามล่าหาดาวคู่
 • เวลา 20.00 น. - ปิดกิจกรรม

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

สมาคมดาราศาสตร์ไทย 928 ชั้น 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ถนนสุขุมวิท (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ โทร. 02-381-7409 -10, 081-833-6511

หมายเหตุ กิจกรรมบรรยายพิเศษนี้ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกเพศทุกวัย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ