กิจกรรมเดือนเมษายน 2554

พรชัย รังษีธนะไพศาล23 เมษายน 2554

กิจกรรมบรรยายพิเศษรายเดือน รวมพลชาวฟ้าเสวนาดาราศาสตร์ไทย
วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2554

วันที่ 30 เมษายน ที่จะถึงนี้เวียนมาบรรจบอีกครั้งหนึ่ง เป็นวันประวัติศาสตร์ทางดาราศาสตร์ไทย ที่เกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาบางส่วนขึ้นในวันที่ 30 เมษายน ค.ศ. 1688 (พ.ศ. 2231) ตรงกับสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ที่พระองศ์ได้ทอดพระเนตรสุริยุปราคาร่วมกับบาทหลวงเจซูอิต ณ พระที่นั่งเย็นทะเลชุบศร เมืองละโว้ จังหวัดลพบุรี นับจากวันนั้นจนถึงวันนี้เป็นเวลา 323 ปี ดาราศาสตร์ไทย เรามาหวนรำลึกถึงดาราศาสตร์สมัยพระองศ์ท่านครั้งอดีต จวบจนมาถึงปัจจุบันนี้ดาราศาสตร์ไทยเปลี่ยนแปลงไปในทางทิศใดบ้าง และมาร่วมเดินทางไปสำรวจดาวเสาร์และดวงจันทร์ไททันกับยานอวกาศแคสซินีฮอยแกนส์ ชมโมเดลจรวดขับดัน Tor Titan 4 B ยานอวกาศสำรวจดาวเสาร์ Cassini และยาน Huygens สำรวจดวงจันทร์ไททัน มาให้ชมด้วย

กำหนดการ

 • เวลา 15:40 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมที่หน้าห้องสมาคมดาราศาสตร์ไทย
 • เวลา 16:00 น. บรรยายเรื่อง 323 ปี ดาราศาสตร์ไทยสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
  ทอดพระเนตรสุริยุปราคาร่วมกับบาทหลวงเจซูอิต วันที่ 30 เมษายน ค.ศ. 1688

  บรรยายโดย อาจารย์อารี สวัสดี นายกสมาคมดาราศาสตร์ไทย
 • เวลา 17:00 น. บรรยายเรื่อง ยานอวกาศแคสสินีสำรวจดาวเสาร์ และดวงจันทร์ไททัน
  บรรยายโดย นายพรชัย รังษีธนะไพศาล กรรมการบริหารสมาคมดาราศาสตร์ไทย
 • เวลา 17:30 น. พักตามอัธยาศัย ถาม - ตอบ ปัญหาทางดาราศาสตร์
 • เวลา 18:00 น. ตั้งกล้องโทรทรรศน์ดูวงแหวนดาวเสาร์ที่สวยงาม ช่องว่างแคสซินี และดวงจันทร์ไททัน
 • เวลา 20:00 น. ปิดกิจกรรม

สอบถามรายละเอียดได้ที่

สมาคมดาราศาสตร์ไทย ชั้น 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ โทร. 02-381-7409-10 มือถือ 081-833-6511

หมายเหตุ

 • การบรรยายพิเศษรายเดือนครั้งนี้สามารถเข้ารับฟังการบรรยายได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ จะพาบุตรหลานมาเป็นครอบครัวก็ได้ เพื่อเพิ่มความรู้ทางดาราศาสตร์ไทยว่า เมื่ออดีตเกิดปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ในราชอาณาจักรสยามสมัยพระมหากษัตริย์ไทยใดบ้าง
 • การบรรยายอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม