กิจกรรมเดือนกรกฎาคม 2554

พรชัย รังษีธนะไพศาล16 กรกฎาคม 2554

กิจกรรมบรรยายพิเศษ เดือนกรกฎาคม 2554
วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2554
เรื่อง
หอดูดาวแปลก ๆ ในโลก และ เล่าข่าวดาราศาสตร์

ถ้าจะพูดถึงกล้องโทรทรรศน์และหอดูดาวที่มีอยู่ใช้กันทั่วโลกในปัจจุบันนี้ กล้องโทรทรรศน์ได้ถูกประดิษฐ์ขึ้นในปี ค.ศ. 1609 (พ.ศ. 2152) โดย Galileo Galilei นักดาราศาสตร์ชาวอิตาลี เป็นบุคคลแรกของโลก ตั้งแต่นั้นมากล้องโทรทรรศน์ ได้ถูกพัฒนาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้น นักดาราศาสตร์ได้ใช้กล้องโทรทรรศน์ศึกษาวิจัยดวงดาวในห้วงอวกาศที่ไกลโพ้นในหอดูดาว ไปจนถึงกล้องโทรทรรศน์ที่ถูกส่งออกไปลอยอยู่ในวงโคจรของโลกด้วย การบรรยายครั้งนี้เรามารู้จักหอดูดาวแปลก ๆ ที่มีอยู่ในโลกเขาใช้ศึกษาอะไร มีประเภทอะไรบ้าง และติดตามข่าวดาราศาสตร์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

กำหนดการ

 • เวลา 15.30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมที่หน้าห้องสมาคมดาราศาสตร์ไทย ชั้น 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ปากทางเข้าโรงเรียนปทุมคงคา) ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ
 • เวลา 16.00 น. บรรยายเรื่อง "เล่าข่าวดาราศาสตร์"
  วิทยากรบรรยายโดย นักข่าว นายธรรมฤทธิ์ ลิขิตธีรเมธ
  นักเรียนค่ายฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิก สมาคมดาราศาสตร์ไทย
 • เวลา 16.30 น. บรรยายเรื่อง "หอดูดาวแปลก ๆ ในโลก"
  วิทยากรบรรยายโดย คุณวิษณุ เอื้อชูเกียรติ
  กรรมการวิชาการสมาคมดาราศาสตร์ไทย
หอสังเกตการณ์ดวงอาทิตย์ (National Solar Observatory) หอดูดาวคลื่นวิทยุ (Millstone Hill Observatory) หอดูดาวเอกชน (Kielder Observatory)
 • เวลา 17.00 น. รายการสนทนา "คืนสู่เหย้า เล่าสู่กันฟัง นักเรียนเหรียญทองฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกไปเรียนต่อ ประเทศสหรัฐอเมริกา"
  โดย นายสุวรรณ สุวรรณรัตน์ และนายสมาพร ติญญนนท์
 • เวลา 17.30 น ชมภาพปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวงเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2554 ที่ผ่านมาที่บางพื้นที่ไม่เห็น ปรากฏการณ์ บางพื้นที่ได้ชมปรากฏการณ์และสามารถถ่ายภาพได้ และภาพของต่างประเทศ
  บรรยายโดย นายพรชัย รังษีธนะไพศาล
  กรรมการบริหารสมาคมดาราศาสตร์ไทย
 • 18.00 น. ปิดกิจกรรม

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

สมาคมดาราศาสตร์ไทย 928 ชั้น 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02-381-7409-10 มือถือ 081-833-6511

หมายเหตุ

 • การบรรยายพิเศษรายเดือนครั้งนี้สามารถเข้ารับฟังการบรรยายได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
 • การบรรยายอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะและตามสภาพอากาศท้องฟ้า