กิจกรรมเดือนพฤษภาคม 2555

พรชัย รังษีธนะไพศาล13 พฤษภาคม 2555

กิจกรรมบรรยายพิเศษ วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
เรื่อง
เตรียมชม ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์แห่งศตวรรษ 6 มิถุนายน 2555

ในปี พ.ศ. 2555 จะมีปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ใด ที่จะสำคัญและน่าติดตามชมเท่ากับ ปรากฏการณ์ ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์ ที่สามารถสังเกตเห็นได้ในประเทศไทย เช้าวันพุธที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2555 เดือนหน้าที่จะถึงนี้ ปรากฏการณ์ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์ เป็นปรากฏการณ์ที่ดาวศุกร์โคจรมาอยู่ในแนวระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ ทำให้คนบนโลกที่อยู่ในแนวเดียวกันมีโอกาสเห็นดาวศุกร์ปรากฏเป็นดวงกลมดำขนาดเล็กเคลื่อนผ่านหน้าดวงอาทิตย์ ที่เคยเกิดปรากฏการณ์ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์ครั้งล่าสุดที่ผ่านมาเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2547 หรือเมื่อ 8 ปีที่แล้วที่สังเกตเห็นได้ในประเทศไทย และปรากฏการณ์ครั้งนี้ประเทศไทยสามารถสังเกตเห็นดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์ได้อีกครั้ง หลังจากครั้งนี้อาจกล่าวได้ว่าคนที่มีชีวิตอยู่บนโลกในปัจจุบันทั้งหมด จะไม่มีโอกาสที่จะได้เห็นดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์อีกแล้ว เพราะดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์ที่จะเกิดขึ้นอีก 2 ครั้งในวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2660 (ค.ศ. 2117) หรืออีก 105 ปีข้างหน้า และวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2668 (ค.ศ. 2125) หรืออีก 113 ปี

สมาคมดาราศาสตร์ไทยจึงเห็นความสำคัญของปรากฏการณ์ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์ที่จะสังเกตเห็นในวันพุธที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2555 จึงจัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษรายเดือนขึ้น เรื่อง “เตรียมชมปรากฏการณ์ ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์แห่งศตวรรษครั้งสำคัญ ปี พ.ศ. 2555 วันพุธที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2555” ณ สมาคมดาราศาสตร์ไทย ชั้น 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 วิทยากรบรรยายโดย นายอารี สวัสดี

นายกสมาคมดาราศาสตร์ไทย จะมาให้ข้อมูลปรากฏการณ์ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์ และวิธีสังเกตดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์อย่างถูกวิธีและปลอดภัยด้วยอุปกรณ์ของสมาคมฯ ในวันดังกล่าวยังมีกิจกรรมตามล่าหาจุดมืดดวงอาทิตย์ (sunspot) ผ่านกล้องโทรทรรศน์ติดอุปกรณ์กรองแสงดวงอาทิตย์ที่หน้ากล้อง และอุปกรณ์สังเกตดวงอาทิตย์โดยทางอ้อม โดยทีมวิทยากรสมาคมดาราศาสตร์ไทย ตั้งกล้องโทรทรรศน์หลายขนาดให้ชมด้วย

กำหนดการ

  • เวลา 15:30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมที่ สมาคมดาราศาสตร์ไทย
  • กิจกรรมตามล่าหาจุดมืดดวงอาทิตย์ (sunspot) ผ่านกล้องโทรทรรศน์ที่ติดอุปกรณ์กรองแสง แล้วบันทึกจุดมืดดวงอาทิตย์ที่เห็นลงบนกระดาษ (มีของรางวัลจากสมาคมฯ)
  • เวลา 17:00 น. บรรยายเรื่อง “เตรียมชมปรากฏการณ์ ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์แห่งศตวรรษครั้งสำคัญ ปี พ.ศ. 2555 วันพุธที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2555” และวิธีสังเกตดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์อย่างถูกวิธีและปลอดภัย
    วิทยากรบรรยายโดย นายอารี สวัสดี นายกสมาคมดาราศาสตร์ไทย
ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2547 ถ่ายโดย คุณตระกูลจิตร จิตตะไสยะพันธ์
การใช้งานแว่นสุริยะ
  • เวลา 18:00 น. ปิดกิจกรรมบรรยาย

หมายเหตุ

  • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการบรรยายครั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น (ฟรี)
  • กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงการบรรยายได้ตามความเหมาะสม

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

สมาคมดาราศาสตร์ไทย ชั้น 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โทร. 02-3817409-10, 086-8891672 (คุณสุกัญญา), 081-8336511 (คุณพรชัย)