กิจกรรมเดือนมีนาคม 2558

พรชัย รังษีธนะไพศาล13 มีนาคม 2558

กิจกรรมบรรยายพิเศษ
“ปรากฏการณ์ จันทรุปราคาเต็มดวงครั้งแรกและครั้งเดียวที่เห็นในไทย ปี 2558 แสงวาบของอิริเดียม และแสงวาบดาวตกต่างกันอย่างไร”

วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2558

ทุก 1 ปี จะมีปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ ที่เป็นอุปราคาเกิดขึ้น 4 ครั้ง เป็นสุริยุปราคา 2 ครั้ง จันทรุปราคา 2 ครั้ง ปี 2558 จะมีอุปราคาที่เห็นได้ในประเทศไทยเพียงครั้งเดียวคือ จันทรุปราคาแบบเต็มดวง วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2558 สมาคมดาราศาสตร์ไทยจะจัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษและกิจกรรม “เปิดฟ้าดูดาวกลางกรุง” ตั้งกล้องโทรทรรศน์ดูดาวศุกร์ และดาวพฤหัสบดี หลุมอุกกาบาตบนดวงจันทร์ กระจุกดาว เนบิวลา ให้คำแนะนำการดูดาวเบื้องต้นที่อยากจะดูดาวเป็น และกิจกรรมตอบปัญหาดาราศาสตร์ชิงรางวัลจากสมาคมดาราศาสตร์ไทย จะจัดขึ้น วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. – 21.00 น. ที่สมาคมดาราศาสตร์ไทย

กำหนดการ

 • 15:00 น. – ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมที่สมาคมดาราศาสตร์ไทย
 • 15:30 น. – บรรยายเรื่อง “จันทรุปราคาเต็มดวงครั้งแรกและครั้งเดียว ที่เห็นได้ประเทศไทย วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2558”
  วิทยากรบรรยาย โดย นางสาวประพีร์ วิราพร นายกสมาคมดาราศาสตร์ไทย

ภาพ - กฤษดา โชคสินอนันต์/พรชัย อมรศรีจิรทร
 • 16:30 น. – บรรยายเรื่อง “แสงวาบของอิริเดียม และแสงวาบดาวตกต่างกันอย่างไร”
  วิทยากรบรรยายโดย นายพรชัย รังษีธนะไพศาล กรรมการบริหารสมาคมดาราศาสตร์ไทย
 • 17:00 น. – ข่าววงการดาราศาสตร์
  วิทยากรบรรยายโดย นายพรชัย รังษีธนะไพศาล กรรมการบริหารสมาคมดาราศาสตร์ไทย
 • 17:30 น. – กิจกรรม “เปิดฟ้าดูดาวกลางกรุง” ตั้งกล้องโทรทรรศน์ดูดาวเคราะห์ 2 ดวง ดาวศุกร์ และดาวพฤหัสบดีพร้อมดาวบริวารทั้ง 4 ดวงใหญ่, หลุมอุกกาบาตบนดวงจันทร์, กระจุกดาว, เนบิวลา พร้อมแนะนำการดูดาวเบื้องต้น สำหรับผู้เริ่มต้นที่อยากจะดูดาวเป็น หรือผู้ที่เคยดูดาวมาแล้วอยากมาทบทวน
 • 20:00 น. – กิจกรรม “ตอบปัญหาดาราศาสตร์ ชิงรางวัลจากสมาคมดาราศาสตร์ไทย”
 • 21:00 น. – ปิดกิจกรรม “เปิดฟ้าดูดาวกลางกรุง”

สถานที่จัดกิจกรรมบรรยาย : หน้าสมาคมดาราศาสตร์ไทย อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (อาคาร 4)

หมายเหตุ

การบรรยายอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศได้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฟังบรรยายได้ทุกเพศทุกวัยโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ (ฟรี)

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

สมาคมดาราศาสตร์ไทย ชั้น 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (อาคาร 4) ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์: 02-3817409 โทรสาร: 02-3817410 เจ้าหน้าที่สมาคมฯ คุณสุกัญญา พึ่งผลงาม

การเดินทางมาสมาคมดาราศาสตร์ไทย

ที่สะดวกที่สุดควรมาทางรถไฟฟ้า BTS มาลงที่สถานีเอกมัย (ฝั่งสถานีขนส่งเอกมัย) แล้วเดินย้อนขึ้นมาผ่านสถานีขนส่งเอกมัย ผ่านทางเข้าท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ เข้าทางเข้าที่จะไปโรงเรียนปทุมคงคา สมาคมดาราศาสตร์ไทยอยู่ชั้น 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (อาคาร 4) อยู่ทางขวามือ ติดถนนสุขุมวิท