ดาราศาสตร์สัญจร : อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย

21 เมษายน 2559

ต้นเดือนพฤษภาคมมีปรากฏการณ์ฝนดาวตกกลุ่มหนึ่งที่บางท่านยังไม่ค่อยรู้จักคือ “ฝนดาวตกอีตาคนแบกหม้อน้ำ” Eta Aquarid Meteor Shower ฝนดาวตกอีตาคนแบกหม้อน้ำ มีจุดกระจายอยู่ใกล้ดาวอีตา (Eta) ในกลุ่มดาวคนแบกหม้อน้ำ (Aquarius) เกิดจากดาวหางแฮลลีย์ (1P/Halley) ที่ดาวหางโคจรเข้าใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1986 ได้ทิ้งฝุ่นเป็นสายธารเอาไว้ ปีนี้โลกได้โคจรผ่านสายธารของดาวหางแฮลลีย์ คาดการณ์ว่าจะมีอัตราการตกสูงสุดที่ 40 ดวงต่อชั่วโมง แสงจันทร์ไม่รบกวน

สมาคมดาราศาสตร์ไทยขอเชิญชวนออกไปพักผ่อนท่องเที่ยวนอนดูดาว ณ อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย วันพฤหัสบดีที่ 5 - ศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ท่องเที่ยวชมสถานที่ในอุทยานศรีสัชนาลัย ท่องเที่ยวชมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ชมปรากฏการฝันดาวตกอีตาคนแบกหม้อน้ำ ชมดาวเคราะห์ผ่านกล้องโทรทรรศน์ เช่น ดาวพฤหัสบดีพร้อมดวงจันทร์บริวาร 4 ดวง, ดาวอังคารสุกสว่างสีแดงที่กำลังจะเข้าใกล้โลก และเป็นดาวคู่แข่งกับดาวปาริชาต (Antares) ซึ่งจะอยู่ใกล้กัน, ดาวเสาร์จะมาให้เห็นพร้อมกับดาวอังคารอยู่ในกลุ่มดาวแมงป่อง ชมทางช้างเผือกที่สวยที่สุดในเดือนพฤษภาคมเห็นเป็น ทางโค้งดั่งสะพานสวรรค์ และยังมีวัตถุท้องฟ้าให้ชมมากมายผ่านกล้องโทรทรรศน์

กำหนดการ

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2559 (แรม 14 ค่ำ เดือน 5)

 • 06:30 น. – พร้อมกันมาลงทะเบียนที่สมาคมดาราศาสตร์ไทย (ขอให้ท่านทานอาหารเช้ามาก่อนให้เรียบร้อย)
 • 07:00 น. – ออกเดินทางด้วยรถตู้จากสมาคมดาราศาสตร์ไทย
 • 11:00 น. – รับประทานอาหารกลางวัน ระหว่างทางการเดินทาง
 • 16:00 น. – ถึงโรงแรมชานาลัย ศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย พักผ่อนตามอัธยาศัย
 • 16:30 น. – รับประทานอาหารเย็นที่โรงแรมชานาลัย ศรีสัชนาลัย
 • 17:30 น. – การบรรยายการดูดาวเบื้องต้น, การใช้แผนที่ดาว, การใช้กล้องโทรทรรศน์ เตรียมดูฝนดาวตกอีตาคนแบกหม้อน้ำ
 • 18:00 น. – เตรียมตัวสำรวจท้องฟ้าจริง สังเกตกลุ่มดาวโดยใช้แผนที่ดาวดูด้วยตาเปล่าเป็นการเริ่มต้นการดูดาว
 • 19:00 น. – ชมดาวเคราะห์ผ่านกล้องโทรทรรศน์เช่น ดาวพฤหัสบดีพร้อมดวงจันทร์ 4 ดวง, ดาวอังคาร และดาวเสาร์, ชมศูนย์กลางของทางช้างเผือก, วัตถุท้องฟ้าพวก M, กระจุกดาว, และตามล่าหาดาวชาละวัน(ดาวฤกษ์ชื่อไทยในเอกภพ) ในกลุ่มดาวหมีใหญ่ หรือกลุ่มดาวจระเข้
 • 20:00 น. – เตรียมตัวมาตามล่าอิริเดียมแฟลร์กัน มีความสว่างปรากฏ -4.1 เวลา 20:09:47 น. วิ่งมาจากทางทิศใต้ไปทางทิศเหนือ จะสว่างมีแสงวาบที่มุมเงย 16 องศาเหนือ มุมทิศ 356 องศาตะวันตกเฉียงเหนือ (ใกล้กับดาวเหนือ)
 • 22:00 น. – พักรับประทานอาหารว่าง
 • 23:00 น. – พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2559

 • 02:00 น. – ตื่นมาดูฝนดาวตกอีตาคนแบกหม้อน้ำ เป็นช่วงเวลาที่ฝนดาวตกมากที่สุดทางทิศตะวันออก 40 ดวง/ชั่วโมง, ดูกลุ่มดาวตอนเช้ามีกลุ่มดาวอะไรบ้าง, ชมศูนย์กลางทางช้างเผือกตั้งฉากกับขอบฟ้า ดาวอังคารและดาวเสาร์ยังให้เราเห็นอยู่จะตกขอบฟ้าเมื่อแสงสว่างเช้าวันใหม่เวลา 05:30 น.
 • 07:00 น. – รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมชานาลัย ศรีสัชนาลัย พักผ่อนตามอัธยาศัย เก็บสัมภาระ
 • 08:00 น. – เตรียมตัวออกเดินทาง เที่ยวชมอุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย และอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
 • 12:00 น. – รับประทานอาหารกลางวันที่อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย
 • 13:00 น. – เที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดสุโขทัย แวะซื้อของฝาก
 • 18:00 น. – รับประทานอาหารเย็นที่จังหวัดสุโขทัย เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
 • 04:00 น. – ถึงกรุงเทพฯ ที่สมาคมดาราศาสตร์ไทย

หมดเขตรับสมัครลงทะเบียนวันพุธที่ 27 เมษายน 2559 (รับจำนวน 8 คน)

ประเภทที่พัก อัตราค่าสมัครต่อคน (บาท)
บุคคลทั่วไป
อัตราค่าสมัครต่อคน (บาท)
สำหรับสมาชิกฯ
ห้องพัก (พัก 2 คน) 6,060.- 5,760.-
ห้องพัก (พัก 1 คน) 6,585.- 6,285.-
สมัครเป็นกลุ่มตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป ลดลงท่านละ 100.- -
ค่าลงทะเบียนร่วมกิจกรรมตามรายการข้างต้น โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้
 1. ค่ารถตู้ปรับอากาศ
 2. ค่าอาหาร 7 มื้อ
 3. ค่าที่พักโรงแรม (ห้องนอน 2 คน)
 4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
สิ่งที่ต้องเตรียมนำติดตัวไป
 1. เสื้อกันหนาว
 2. หมวกกันน้ำค้าง
 3. ของใช้ส่วนตัวที่จำเป็น
 4. ยารักษาโรคประจำตัว
 5. ไฟฉายส่องทาง
 6. ถุงนอนภาคสนาม (ถ้ามี)
 7. ยากันยุง
 8. ร่มหรือหมวกติดไปด้วยเพราะกลางวันอากาศร้อน

หมายเหตุ

  1. กำหนดการดังกล่าวข้างต้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
  2. ถ้าสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมไม่ถึง 8 ท่าน สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิไม่จัดกิจกรรม (สมาคมฯ จะคืนค่าลงทะเบียนให้สมาชิก)
  3. ในกรณีที่ท่านสมัครลงทะเบียนกิจกรรมสัญจรที่ชำระเงินแล้ว จะขอยกเลิกโปรดแจ้งต่อเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ดังนี้
   3.1 แจ้งภายในวันที่ 26 เมษายน คืนเงินค่าลงทะเบียนทั้งหมด
   3.2 แจ้งภายในวันที่ 27 เมษายน - 30 เมษายน สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของค่าลงทะเบียน
   3.3 แจ้งหลังวันที่ 1 พฤษภาคม สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิเก็บค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนของค่าลงทะเบียน
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สมาคมดาราศาสตร์ไทย เลขที่ 928 ชั้น 1 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02-381-7409 , 02-381-7410 โทรสาร. 02-381-7410
หรือที่ E-mail: thaiastro@hotmail.com เว็บไซต์ http://tahiastro.nectec.or.th
Facebook สมาคมดาราศาสตร์ไทย : https://www.facebook.com/groups/thaiastro/
หรือ : https://www.facebook.com/ThaiAstronomicalSociety
หรือโทรที่ คุณสุกัญญา พึ่งผลงาม เจ้าหน้าที่สมาคมฯ มือถือ 086-889-1672 (Line)