สมาคมดาราศาสตร์ไทย

แผนที่ฟ้า

กรุงเทพ ละติจูด 13.7563° ลองจิจูด 100.5018° เขตเวลา 7